PERSONDATAPOLITIK

PERSONDATAPOLITIK

1. Indledning

I det følgende kan du læse om WP Assistance`s politik for behandling af de personoplysninger, som du afgiver, når du færdes på vores hjemmeside og tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Når du færdes på vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedsbrev, er det vilkårene i denne persondatapolitik som gælder.
Hvis ikke du kan acceptere vores vilkår, bedes du undlade at benytte hjemmesiden eller tilmelde dig nyhedsbrevet.

Vi værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

WP Assistance`sbetragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

WP Assistance`s
Kærholmen 19
4000 Roskilde
CVR: 38317687
Email: persondata@wp-assistance.dk

2. Indsamling af dine personoplysninger

WP Assistance`s behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser.

Vi gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

  • Side som er besøgt, og tidsrum
  • Browser, IP-adresse, geografisk lokation etc.

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookie-politik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger.
Du kan altid finde cookie politikken frit tilgængelig på vores hjemmeside.

For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler vi personoplysninger om dig. Vi indsamler data når du tilmelder dig en event, bruger kontaktformularer, indsender en applikation ved brug af vores website eller tilmelder dig et af vores nyhedsbreve.

Kontaktoplysninger:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Firma
  • I nogle tilfælde telefonnummer

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

WP Assistance indsamler dine kontaktoplysninger og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, markedsføring via elektronisk post.
Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.
I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookie politikken.

6. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet WP Assistance. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra WP Assistance og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som WP Assistance selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Vi behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages backup dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger WP Assistance behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til os ved at skrive til denne e-mailadresse: persondata@wp-assistance.dk – Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte os på e-mail: persondata@wp-assistance.dk.

Scroll to Top