Konsulent vs. bureau – hvad er fordelene og ulemperne? Og hvad er bedst for dig?

Der er fordele og ulemper ved alting, og det gæder også dette emne, som jeg gerne vil gøre jer klogere på, nemlig om I skal arbejde med en konsulent eller et bureau.

Jeg vil ikke argumentere mere for det ene end det andet. Jeg har brugt årevis på begge sider, og dermed har jeg gjort mig erfaringer, jeg gerne vil dele med jer. SåI kan træffe et valg på et oplyst grundlag, når I har brug for ekstern hjæp i jeres virksomhed.

Inden vi kommer for godt i gang, så lad os kridte banen op og sikre os, at alle har den samme forståelse af, hvad vi mener med konsulent og bureau.

*Det skal selvfølgelig nævnes, at jeg i denne artikel generaliserer en del – derfor vil der selvsagt være undtagelser ved alt, jeg nævner.

Hvad definerer et bureau og en konsulent?

Definition af et bureau

Når jeg i denne artikel taler om bureauer, taler jeg om virksomheder, der består oftest består af mere end fem personer. De beskæftiger sig med webudvikling, markedsføring, design eller andre ydelser, I måtte have hjæp til i jeres virksomhed.

Bureauer kan bestå af flere led, hvor der både er projektledere, direktører og eksekverende roller. Bureauerne kan også blot bestå af en række eksekverende personer uden mellemled.

Definitionen af en konsulent

Når jeg taler om konsulenter i denne artikel, taler jeg om enkeltpersoner, der ligeledes beskæftiger sig med webudvikling, markedsføring, design eller andre ydelser, I skulle bruge hjæp til.

Kendetegnende for konsulenten er, at der kun er en person. Denne person er vedkommende, der eksekverer alt og har dialogen med kunden.

Og med det på plads, så lad os starte ud med det positive ved begge modeller.

Derefter taler jeg om, hvad der måtte tale imod hver især. Til sidst prøver jeg at skære ind til benet og forhåbentligt konkludere, hvad der måtte være den bedste løsning for netop dig, der sidder og læser med.

Fordelene ved bureauer

En af de store fordele ved bureauer er, at de er flere mennesker. I det ligger der, at problemerne for en virksomhed kan blive løst af flere personer, og deres interne erfaringsudveksling kan komme jer til gode.

En anden fordel er, at bureauer, i form af deres flere hænder, kan arbejde med flere virksomheder og dermed have større mulighed for at trække på tidligere cases.

Dertil kommer det, at I er bedre stillet, hvis jeres kontaktperson i bureauet enten skal på barsel, er syg eller ikke er at finde i virksomheden mere. Så kan I kobles på en anden person i bureauet.

Bureauer kan ofte løse flere udfordringer. Med det mener jeg, at et bureau nemt både kan løse markedsføring, design og udviklingsopgaver det samme sted. Netop det er en af grundene til, at nogle virksomheder væger bureauer fremfor konsulenter.

De vil have et sted, som kan løse alt for dem.

Fordelene ved konsulenter

Ligesom de ekstra hænder hos bureauet kan være en fordel, kan det også være en fordel, at der kun er en person, I arbejder med. Det betyder, at information sjældent går tabt – og I aldrig er i tvivl om, hvem der sidder og eksekverer jeres opgaver.

Konsulenter kan ofte få en mere kollegial status, hvor de fungerer som en ekstra del af jeres team på grund af den direkte kontakt uden mellemled.

Endnu en fordel ved konsulenter er, at de sjædent har de samme faste udgifter, der skal betales (af kunden). Det gæder f.eks. store kontorer, projektledere og alt, der skal til for at drive et stort bureau.

For eksempel: Skulle I hyre en profil som mig, der har +10 års erfaring hos et bureau, ville timeprisen meget sjældent være under 1.500 kroner + moms.

Ikke nogen unfair pris heller.

Men fordi jeg er alene og ikke har dyre udgifter, kan jeg arbejde til en timepris på 895 kroner + moms.

Konsulenter har ofte specialiseret sig. Det betyder, at man som virksomhed arbejder sammen med en specialist, der hver dag forbedrer sig i en vertikal. I mit tilfæde WordPress, men det kan ogsåvære grafisk design, betalt annoncering eller udvikling.

Selvom konsulenter ikke internt i deres virksomhed sidder og sparrer og har erfaringsudveksling med kolleger, har de fleste et større netværk af andre konsulenter, som de bruger som sparringspartnere i dagligdagen.

Og en af de allervigtigste fordele ved konsulenter. Konsulenter er konsulenter af en grund. De er stolte fagfolk, der hele tiden vil blive bedre.

Det betyder, at deres arbejdsdag ikke stopper kl 16.00. For at kunne give deres kunder den bedste løsning, skal de hele tiden holde sig opdateret og blive dygtigere.

Hvad taler såimod?

Som skrevet i indledningen er der også altid minusser ved alting. Dem kigger vi nærmere på nu.

Ulemper ved bureauer

En af ulemperne ved bureauer er, at der er flere mennesker. I mange tilfæde har man en kontaktperson, mens en anden udfører arbejdet.

Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting, da det kan give arbejdsro for specialister, men øger chancen for, at information går tabt, og den direkte dialog med den eksekverende part er dårligere.

Specielt for år tilbage var oplevelsen, at virksomheden fik lov at tale med senior personalet til mødet, men det var mindre erfarne folk, der lavede arbejdet bag kulissen.

Prisen er selvfølgelig ogsåe n faktor. Når der skal betales for kontorlokaler og projektledere, er det svært at drive et profitabelt bureau, hvis ens timepris er under 1.000 kroner.

Dertil vil de fleste bureauer gerne have kunderne på en længere kontraktperiode, så bureauet kan ansætte efter det.

Ulemperne ved konsulenter

Som en person, der har siddet både som konsulent og i et bureau, kender jeg til begge dele. Så lad mig være ærlig om ulemperne ved konsulenter også.

Når du arbejder med en konsulent, vil der være en grænse for, hvor store projekter vedkommende kan tage på sine skuldre.

Dertil er man som virksomhed generelt mere udsat, hvis ens konsulent bliver lagt ned af sygdom eller barsel.*

*Jeg løser dette ved altid at have en plan B. Skulle jeg ligge syg eller have brækket en arm, har jeg samarbejdspartnere, der sikrer, at det aldrig går udover en kunde.

Disse samarbejdspartnere hjælper jeg også, hvis de skulle blive ramt af sygdom, barsel eller lignende.

Så hvad skal du væge?

Ja, så hvad skal du væge? Helt generelt vil jeg sige, at I som virksomhed kan have rigtig god succes med at arbejde med begge modeller.

Hvis I har brug for hjæp til noget meget specifik som WordPress, Facebook-annoncering eller design, vil en dygtig tilknyttet konsulent være det, jeg gik med.

Hvis I derimod har brug for en schweizerkniv, der kan lidt af det hele, ville jeg i mange tilfæde gå med et bureau.

Vælg et bureau, hvis:

  • Hvis I vil have et sted, der kan klare alt
  • Hvis I vil have nogen, der kan klare store projekter
  • Hvis I vil have en klar sikkerhed i, at I aldrig rammes af sygdom eller andre uforudsete ting

Væg en konsulent, hvis:

  • Hvis I ønsker en klar specialist på et felt
  • Hvis I ønsker en forlænget arm til jeres team
  • Hvis I vil, at den person, I snakker med, er den person, der eksekverer for jer
Scroll to Top